renxiuxiu-视觉计算与转化信息学研究中心

 

Xiuxiu Ren

CV

Xiuxiu Ren, I am a master student of ComputerSoftware Engineering and Theory. My hobby is playing badminton.

QQ:2445644886 Email: 2445644886@qq.com